ภาษาไทย English

โรงเรียนธุรกิจสปา จีรัง ได้นำประสบการณ์ด้านการบริหารงานสปามาประยุกต์เป็นหลักสูตรธุรกิจสปา โดยเล็งเห็นว่าการที่ธุรกิจสปาจะประสบความสำเร็จได้อย่างยั่งยืนนั้น ผู้ประกอบการและผู้ให้บริการ จะต้องมีความรู้ความชำนาญในงานสปาอย่างแท้จริง รวมทั้งต้องการพัฒนารูปแบบของการบริการในสปาให้มีเอกลักษณ์เป็นของตนเอง ที่ได้มาตรฐานและเป็นการยอมรับในระดับสากล

โรงเรียนธุรกิจสปา จีรัง คำนึงถึงประสิทธิภาพในการสอนจึงได้รวบรวมทีมงาน วิทยากร และอาจารย์ที่มีความรู้ความชำนาญและเชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาเป็นผู้สอน ผู้สำเร็จการศึกษาจะได้รับใบประกาศนียบัตรจากโรงเรียนธุรกิจสปา จีรัง และสามารถนำความรู้ไปปฏิบัติงานได้อย่างแท้จริง

หลักสูตรที่เปิดสอนเป็นมาตรฐานหลักสูตรกลางโดยกระทรวงสาธารณสุข รูปแบบการสอนประกอบด้วยภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ อนุมัติหลักสูตรโดยกระทรวงศึกษาธิการ

 หลักสูตรที่เปิดสอน

         หลักสูตรวิชาสปาเพื่อสุขภาพ
         หลักสูตรวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
         หลักสูตรวิชานวดไทย
          หลักสูตรวิชานวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ
          หลักสูตรวิชานวดสวีดิช
          หลักสูตรวิชานวดอโรมา
          หลักสูตรวิชาความงามบนใบหน้า (Facial Treatment)
          หลักสูตรวิชาสปาทรีตเม้นท์ (Spa Treatments)


ภาคเรียนที่เปิดสอน
     - ภาคปกติ  จันทร์-ศุกร์       9:00-16:00 น.
     - ภาคพิเศษ เสาร์-อาทิตย์     9:00-18:00 น.

หลักฐานประกอบการสมัครเรียน
     - สำเนาบัตรประชาชน
     - สำเนาทะเบียนบ้าน
     - รูปถ่าย 2 นิ้ว 2 ใบ

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------ค้นหารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :

โรงเรียนธุรกิจสปา จีรัง
52 หมู่ 7 ต.ริมใต้ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180
โทรศัพท์ 053-861-511-3 โทรสาร 053-860-322

เว็บไซต์ : www.jirungresort.com
อีเมล : reservations@jirungresort.com

หรือ

สำนักงานใหญ
บริษัท กู๊ดโฟร์ยู จำกัด
100/11 อาคารว่องวานิชบี ชั้น 12 ถนนพระราม 9 ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
โทรศัพท์ 02-645-0300 โทรสาร 02-645-0439

เว็บไซต์ : www.good4u.co.th
อีเมล : product@good4u.co.th

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ดาวน์โหลดโปรแกรมการเรียนการสอน ที่นี่ :

แผ่นพับ โรงเรียนธุรกิจสปา จีรัง
คลิกดาวน์โหลด


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- โครงสร้างหลักสูตร โรงเรียนจีรังสปา 8 หลักสูตร :

หลักสูตรที่ 1 JR-001-SPA หลักสูตรวิชาสปาเพื่อสุขภาพ
คลิกดาวน์โหลด
หลักสูตรที่ 2 JR-002-A&P หลักสูตรวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
คลิกดาวน์โหลด
หลักสูตรที่ 3 JR-003-THA หลักสูตรวิชานวดไทย
คลิกดาวน์โหลด
หลักสูตรที่ 4 JR-004-REF หลักสูตรวิชานวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ
คลิกดาวน์โหลด
หลักสูตรที่ 5 JR-005-SWD หลักสูตรวิชานวดสวีดิช
คลิกดาวน์โหลด
หลักสูตรที่ 6 JR-006-ARM หลักสูตรวิชานวดอโรมา
คลิกดาวน์โหลด
หลักสูตรที่ 7 JR-007-FAC หลักสูตรวิชาความงามบนใบหน้า (Facial Treatment)
คลิกดาวน์โหลด
หลักสูตรที่ 8 JR-008- SPT หลักสูตรวิชาสปาทรีตเม้นท์ (Spa Treatments)
คลิกดาวน์โหลด

 

© Good4U Co.,Ltd. All rights reserved
eXTReMe Tracker