ตำแหน่งงานว่าง JOB Positioning

Urgent Positions :
      1.Therapy (พนักงานนวด) 10 ตำแหน่ง
      2.Sale Excutive ด่วน!! [8 ส.ค.50]

 

1. Therapy (พนักงานนวด) 10 ตำแหน่ง :
     คุณสมบัติ มีประสบการณ์ในธุรกิจสปาอย่างน้อย 1 ปี มีความกระตื้อรื้อร้นในการทำงาน
     สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร


2. Sale Excutive : (( ด่วน ))
     คุณสมบัติ :
  • เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ทุกสาขา
  • มีประสพการณ์ขายสินค้าสปา หรือเครื่องสำอางอย่างน้อย 1 ปี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • ชอบการติดต่อประสานงาน
  • สามารถวางแผนการตลาด ทำโครงงาน นำเสนองานได้
  • เงินเดือน รวมคอมมิชัน ค่ารถ และค่าโทรศัพท์
     สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

สนใจติดต่อที่ : คุณทิฆัมพร ตันติวิมงคล 02-6450300 และ 085-7100612

© Good4U Co.,Ltd. All rights reserved
eXTReMe Tracker