ภาษาไทย English

กู๊ด โฟร์ยู ได้พัฒนาขยายธุรกิจมายังธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพ โดยรับจ้างผลิตสินค้าสปา และผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพผม และผิว รวมทั้งให้บริการในระบบธุรกิจสปาแฟรน์ไชส์ สปาอคาเดมีย์ และการบริการสปาในทุก ๆ ด้าน ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ เป็นผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ เช่น สมุนไพรไทย และได้นำองค์ความรู้เรื่องธาตุ 4 มาประยุกต์เป็นผลิตภัณฑ์ธาตุ 4 อีกด้วย

Mission

บริษัทฯ ของเราดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และมุ่งมั่นพัฒนาสินค้าและบริการให้มีคุณภาพ พร้อมทั้งสร้างทีมวิจัยค้นคว้าและพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อนำเอาองค์ความรู้ในด้านต่าง ๆ ของธุรกิจสปามาพัฒนามอบเป็นผลิตภัณฑ์ และบริการที่มีคุณภาพให้กับลูกค้า ตลอดจนให้คำปรึกษาอย่างตรงไปตรงมา ด้วยทีมผู้เชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ  เพื่อสร้างความคุ้มค่าสูงสุดให้แก่ลูกค้า ตั้งแต่ต้นจนจบ แบบครบวงจร

 

Why Good 4U’s Product and Services are the Better Choice?

เพราะว่า บริษัทกู๊ด โฟร์ยู มีสินค้าและบริการที่ครบวงจรของระบบธุรกิจสปา รวมทั้งสินค้าที่มีคุณภาพ ราคาประหยัด ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐานของโรงงานทั้งจีเอ็มพี และไอเอสโอ อีกทั้งมีบริการให้คำปรึกษาในพัฒนาผลิตภัณฑ์ การใช้ผลิตภัณฑ์ ตลอดจนให้บริการเปิดสอนการนวดสปา การบริหารงานในสปา และสปาแฟรน์ไชส์ที่ให้เปิดโอกาสให้คุณได้ดำเนินธุรกิจ สปาอย่างมืออาชีพ

 

© Good4U Co.,Ltd. All rights reserved
eXTReMe Tracker